Powered by Blog - Widget

TransMed

Conceptul TransMed este simplu: timp de o săptămâna, studenți din anii de studiu II-VI, de la Universitățiile de Medicină din Brașov, București, Chișinău, Cluj, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara și Tg. Mureș vizitează o altă facultate decât cea de care aparțin. Repartizarea studenților se face în funcție de opțiunile lor și de punctajul obținut conform unor criterii stabilite la nivel național (ex. activitatea de voluntariat în cadrul societăților membre ale Federației Asociațiilor Studenților la Medicină din România (FASMR), media anului precedent de studiu, participarea la activități științifice cu temă medicală etc).

Transmed se desfășoară bianual, în lunile noiembrie și martie ale fiecărui an universitar. Înscrierea participanților se realizează cu trei săptămâni înainte de desfășurarea schimbului propriu-zis, iar activitatea voluntarilor începe concomitent.

Participanții se înscriu în baza unui dosar personal (conținutul acestuia va fi comunicat de către coordonatorul proiectului la momentul oportun) și în urma achitării unei taxe de înscriere (10 lei). Fiecare participant va figura în clasamentul național cu un punctaj, în funcție de acesta fiind repartizat într-un centru universitar dintre cele menționate mai sus.  Dupa repartizare, aceștia vor achita taxa de participare în contul societatii studentesti a centrului-gazda. Participantii sunt obligați să își asigure transportul și, eventual, cazarea pe perioada săptămânii de schimb. Fiecare centru dispune de un număr limitat de locuri de cazare gratuite, distribuite în funcție de clasamentul punctajelor.

Activitatea voluntarilor include organizarea unei festivități de deschidere, a unui program social, însoțirea participanților la cursuri/LP-uri/stagii și familiarizarea acestora cu atmosfera orașului nostru.