Powered by Blog - Widget

Structura ASSMBV

Forul suprem de conducere și decizie al ASSM este Adunarea Generală (AG), ce se intrunește ordinar semestrial și este formată din membrii activi ai organizației, delegați ai membrilor activi, alumni și invitați, confirmați de către Președintele sau membrii Biroului Executiv al ASSM.

Între două Adunări Generale forul de conducere este reprezentat de Biroul Executiv (BEX), format din 5 membri:

  • Președintele

Este reprezentantul oficial al Societății. Coordonează reprezentarea studențească, relația cu Facultatea, Universitatea și alți parteneri instituționali. Supervizează buna desfășurare a întregii activitati a asociatiei. Implementează împreună cu membrii BEX viziunea și obiectivele ASSM pentru îndeplinirea misiunii organizației.

  • Vicepreședintele

Se ocupă de coordonarea și menținerea legăturilor naționale și internaționale, de contacte, schimburi și proiecte cu implicarea altor organizații. Se ocupă de imaginea ASSM, în ceea ce privește relația cu presa, advertising-ul și branding-ul în colaborare cu Diviziile de Suport. Coordonează activitățile de strângere de fonduri ale asociației.

  • Secretarul General

Se îngrijește de arhiva, actele și bazele de date ale ASSM.

  • Trezorierul

Coordonează activitățile financiar-contabile ale organizației.

 

Împreună cu membri BEX și Cenzorii, Coordonatorii de Departamente și Divizii alcătuiesc Biroul Executiv Extins al ASSM (BEX Extins).

Departamentele ASSM sunt organizate după modelul Federației Internaționale de Studenți la Medicină (IFMSA):

  • SCOPH (Standing Committee on Public Health) – Departamentul de sanatate publica
  • SCOME (Standing Committee on Medical Education) – Departamentul de educatie medicala
  • SCORP (Standing Committee on human rights, Refugees and Peace) – Departamentul pentru drepturile omului, refugiati si pace
  • SCORA (Standing Committee on Reproductive Health including AIDS) – Departamentul de sanatatea reproducerii
  • SCORE (Standing Committee on Research Exchange) – Departamentul de schimburi de cercetare
  • SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) – Departamentul de schimburi profesionale